Разписание

Балет за деца

Група 0 (3- 6 годишни)
Понеделник и Сряда 17:15 - 18:15
(Зала II)

Група 1 (6-8 годишни)
Понеделник, Сряда и Петък 17:15-18:15

Група 2 (8-9 годишни)
Вторник, Четвъртък и Петък 17:00-18:00

Группа 3 ( 9-10 годишни)
Понеделник, Сряда и Петък 18:15-19:30

Група 4 ( 11-12 годишни)
Вторник и Четвъртък 18:00-19:30
Събота 10:30-12:00

Група 5 (13-14 годишни)
Понеделник и Сряда 19:30-21:00
Събота 12:00-13:30

Група 6 (15-17 годишни)
Вторник и Четвъртък 19:30-21:00
Събота 9:00-10:30

Contemporary 1 (8-12 годишни)
Събота 13:30-15:00

Contemporary 2 (13-17 годишни)
Петък 19:30-21:00

Балет за възрастни
Вторник и четвъртък 10:00-11:00

 

 

Ценоразпис

Група 0: 55лева
Група 1: 65 лева
Група 2: 70 лева
Група 3: 75 лева
Група 4: 80 лева
Група 5: 85 лева
Група 6: 90 лева
Contemporary 1: 60 лева
Contemporary 2: 60 лева
Балет за възрастни : 10 лева за 1 урок.
Частни уроци:
Ако искате да си подобрите техниката, да работите върху соло танц за представление или състезание, индивидуален урок с нашите преподаватели могат да ви бъдат полезни и помогнат в Това.
Цена за 1 час от 30 до 40 лева.