Разписание

Балет за деца

Група 0 (3-6 годишни)
Понеделник , Сряда , Петък : 18:00-19:00

Група 1 (6-8 годишни)
Вторник , Четвъртък : 18:00-19:00 , Събота : 10:30-11:30

Група 2 (8-9 годишни)
Понеделник , Сряда , Петък: 18:15-19:15

Група 3 (9-11 годишни)
Понеделник , Сряда , Петък : 19:15-20:45

Група 4 (11-15 годишни)
Втоник , Четвъртък : 19:30-21:00
Събота : 16:15-18:00

Съвременни танци (8-17 годишни) Събота : 14:30-16:00

Балет за възрастни
Вторник , Четвъртък : 10:30-11:30
Събота : 11:45-12:45

 

Ценоразпис

Таксите се заплащат месечно, на първо число за груповите занимания.

Група 1 : 55 лева
Група 2 : 65 лева
Група 3 : 70 лева
Група 4 : 80 лева

Съвременни танци
Уроците по Съвременни танци се заплащат месечно и цената варира от 55-60 лева в зависимост от годините на детето . Моля запитвайте за точна цена .

Балет за възрастни
Балетът за възрастни може да се заплаща на клас или наведнъж за 10 класа. За него няма нужда от предварително записване.

 

Частни уроци

Ако искате да си подобрите техниката, да работите върху соло танц за представление или състезание , частни уроци с Надя могат да ви помогнат в това.

Частните уроци започват от 20 лв на час.

Повече за школата

ND Ballet School е ситуирана в сърцето на Варна , морската столица на България. Открита през 2015 от Надя Димокова, ND Ballet се фокусира на качествено балетно обучение за момчета и момичета.

ND Ballet цели да научи вашите деца да танцуват класически балет от най – висок стандарт , докато също им предава любов към танца , музиката и движението .

За тези ученици , които искат да се учат и да се забавляват , Надя помага да изгради способностите на вашето дете да се движи по пода в стилът на класическия балет.

Повече за Надя

Надя е тренирана в стилът на класическият танц в „Академия Вадима Писарева Донецк“ от 10 годишна възраст в Украйна. След завършване е приета да се включи към кордебалета в Националния балет Донецк в Германия . След професионалният и‘ дебют, Надя е работила и в други престижни компании като Тюрингския балетен театър и Тюрингската филхармония , Цюрих балет , Балет Дортмунд , Балетът в щатен театър Шверин .

Надя е работила с топ хореографи и балет майстори в спектакли като: Корсар, Баядре , Лешникотрошачката , Лебедово езеро , Жизел , Дон Кихот , Ромео и Жулиет и много други .

Играла е главните роли в Лебедово езеро в падетроато и Синята птица в Спящата красавица . Докато е работила в Шверин , тя е била прима балерина и е играла главната роля на Шванхилда в Копелия , Клара в Лешникотрошачката и други .

След оттегляне от професионалната си кариера , тя реши да си насочи вниманието към преподаване на новата генерация от танцьори . Когато тя започна да преподава в България , тя осъзна ,че не се обръща достатъчно внимание към балетната техника . Тя пожела да поправи това и да изгради метод на преподаване , който да дава възможност на младите танцьори да научат тънкостите на класическият балет в заинтригуващ и смислен начин .

След откриване на балетната школа , Надя е търсена от безброй танцьори и артисти , за да развият тяхното представяне и присъствие на сцената . Най – забележителните са танцьори от Варненската балетна компания и ученици от Московска държавна балетна академия .

Contact & Location

To book your first lesson or find out more, you can contact Nadya Dimokova using the details below:

Phone: +359 (0)87 732 2236
Email: n.d.ballet [at] abv [dot] bg

Studio Location:

Small Studio – ул.“Васил Друмев“3, 9002 Varna, Bulgaria

Big Studio – Economics University Varna, Floor 3, Entrance on ulitsa „Dobri Chintulov“, Varna (улица „Добри Чинтулов“, Варна)

 

Send us a Message Today

2 + 9 =

About

ND Ballet School is situated in heart of Varna, the Sea Capital of Bulgaria. Founded in 2015 by Nadya Dimokova, ND Ballet focuses on quality classical ballet education for the boys and girls.

ND Ballet aims to teach your children to dance classical ballet to the highest standard while also fostering a love of dance, music and movement.

For those students who want to learn and have fun, Nadya helps to develop your child’s ability to move across the floor in the classical ballet style. For those students who want to take a more serious approach with the aim of making ballet their career path, Nadya will train them to be ready to apply to top ballet schools and companies across the world.

About Nadya Dimokova

Nadya was trained in classical ballet at the Vadim Pisarev Ballet Academy from the age of 10 in Ukraine. Upon graduation she was accepted to join the corp de ballet at the National Ballet Donezk in Germany. Since her professional debut Nadya has worked in other prestigious companies such as ThüringenBallett of Theater und Philharmonie Thüringen, Zürcher Ballett, Ballet Dortmund and Ballet of the Staatstheater Schwerin.

Nadya has worked with top choreographers and ballet masters on works such as Le Corsaire, La Bayadere, The Nutcracker, Swan Lake, Cinderella, Giselle, Don Quixote, Romeo and Juliet and many more.

She has held soloist roles in Swan Lake in the pas de trois and as the Blue Bird in Sleeping Beauty. While working in Scherwin she was prima ballerina and danced principle roles such as Swanhilda in Coppelia and Clara in The Nutcracker.

Upon retiring from her professional career Nadya decided to turn her attention to teaching the new generation of dancers. When she started teaching in Bulgaria Nadya realized there was not an attention to classical technique. She wanted to rectify this and develop a method of teaching that enables young dancers to easily learn the depth and complexity of classical ballet in an engaging and meaningful way.

Since starting ND Ballet School Nadya has been sought after by numerous dancers and performers to develop their performance and stage presence. Most notably dancers from the Varna Ballet Company and students from the Bolshoi Ballet School.

Timetable

Children’s Ballet Classes

Group 0 (3-6 years) – Monday, Wednesday, Friday: 18:00-19:00

Group 1 (6-8 years) – Tuesday, Thursday: 18:00-19:00, Saturday 10:30-11:30

Group 2 (8-9 years) – Monday, Wednesday, Friday: 18:15-19:15

Group 3 (9-11 years) – Monday, Wednesday, Friday: 19:15-20:45

Group 4 (11-15 years) – Tuesday, Thursday: 19:30-21:00, Saturday: 16:15-18:00

 

Contemporary (8-17 years) – Saturday: 14:30-16:00

Adult Ballet – Tuesday, Thursday: 10:30-11:30, Saturday: 11:45-12:45

 

Prices

Prices are charged per month per age group for group classes. Payment is due on the first of each month.

Group 1: 55 leva

Group 2: 65 leva

Group 3: 70 leva

Group 4: 80 leva

Contemporary

Contemporary classes are charged per month and priced per age ranging from 55-60 leva per month. Please enquire for exact pricing.

Adult Ballet

Adult ballet classes are open drop in classes. These classes can be paid for per class or in 10 class packs.

1 class = 10 leva

10 classes = 90 leva

 

Private Lessons

If you would like to improve your technique, work on a solo piece for performance or competition private classes with Nadya can help you do that.

Private lessons start at 20 leva per hour.

Ballet for Everyone

 

Classical Ballet

Classical ballet classes are available for all ages. Each class will take you on a journey as you learn to spin, twirl and jump like a ballerina.

Contemporary

Contemporary dance is offered to all children. Your child will learn to move with to music, develop their own artistic abilities and intuition.

Adult Ballet

Ever thought it too late? We say it never is. Adults can be ballet dancers too. Start as a beginner, leave as a pro; you will improve your posture, confidence and fitness.

ND Ballet School is situated in heart of Varna, the Sea Capital of Bulgaria. Founded in 2015 by Nadya Dimokova, ND Ballet focuses on quality classical ballet education for the boys and girls.

ND Ballet aims to teach your children to dance classical ballet to the highest standard while also fostering a love of dance, music and movement.

Read more…

Thank you Nadya for the fantastic classes! I have learned so much about myself and how to dance better. Looking forward to many more years of classes!

Nina - Adult Ballet

BG: мне очень понравилась задумка!!!!!!!надя тебе огромного терпения здоровья и творческого порыва на много лет!!!!!!!!

EN: I really enjoyed the idea!!!!!!! Nadya you have great patience health and creative impulse for many years!!!!!!!!

Ludmila

Send Us a Message

Email today and book your first lesson with Nadya and the team!

Contact